причини відмови у шенген візі

Кожній особі, котрій відмовили у видачі візи, обов’язково від 5 квітня 2011р, надається формуляр відмови, котрий містить узагалнені причини. Відмовляють у візі, коли:

  1. Заявник надав фальшивий, підроблений чи перероблений документ подорожі;
  2. Заявник не надав підтвердження цілей та умов запланованого перебування;
  3. Заявник не надав доказів про посідання достатньої кількості фінансових засобів, відповідних до тривалості запланованого перебування, а також фінансових засобів для повернення до країни походження чи проживання;
  4. В поточному 180 денному періоді, Заявник вже перебував більше ніж 90 днів на території країн зони Шенген на основі одноразової візи чи з обмеженою територіальною придатністю;
  5. Заявник являється особою, котра була занесена до реєстру SIS, котрий забороняє видачу дозволу на в’їзд;
  6. Заявник вважається особою, котра становить загрозу для публічного порядку, внутрішньої безпеки чи публічного здоров’я;
  7. Заявник на надав доказів про володіння дійсного медичного страхування для подорожі;
  8. Виникли серйозні сумніви, що до автентичності додаткових документів, або правдивості їх вмісту;
  9. Виникли серйозні сумніви, що до правдивості документів наданих Заявником;
  10. Виникли серйозні сумніви, що до намірів Заявника покидання території країн учасниць.

Починаючи з 5 квітня 2011 року, кожна особа, яка отримала відмову у наданні візи, має право на скасування рішення про відмову. Процедура скасування проводиться згідно із законодавством країни, яка видала рішення про відмову у видачі візи.

Заява складається особисто, в термін до 14 робочих днів, від моменту отримання рішення, до органу, який приймав дане рішення. Консул розглядає заяву про повторний розгляд відмови у наданні шенген візи, чи національної візи. Процедура триває 7 днів, після чого консул приймає рішення згідно наданих додаткових документів.

Podstawa prawna (odmowa wydania wizy Schengen lub krajowej): art. 75 pkt 1 oraz art. 76 pkt 1 ust. 1 z dnia 30 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1650).
Podstawa prawna (unieważnienie lub cofnięcie wizy Schengen lub krajowej) art. 93 pkt 1 ust.1 (Dz.U.2013 nr 0, poz. 1650).

No votes yet.
Please wait...
Позначено на:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *